Polityka prywatności
dla strony Internetowej consulting.edu.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony consulting.edu.pl (dalej: „Strona”).

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa (dalej: „Użytkownik”) danych osobowych jest EDU-CONSULTING Mariola Niełacna (dalej: „Administrator”), z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Bartosza 12, Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@consuling.edu.pl lub pod adresem korespondencyjnym.

 2. Pochodzenie danych osobowych

  Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością i współpracą Państwa z Administratorem. W szczególności wyróżnia się rejestrację konta Użytkownika, zakup towaru i/lub usługi, zadanie pytania, subskrypcję biuletynów informacyjnych, kontakt z biurem obsługi klienta. Serwis consulting.edu.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “Cookies” wykorzystywanych w celach lepszego dopasowania strony do potrzeb Użytkownika i celach analitycznych.

 3. Cele i czas przetwarzania

  Dane Użytkownika będziemy przetwarzać w celu:

  1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2. Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
  7. Obsługi zgłoszeń (również zgłoszeń na szkolenia) kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Administratora działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
  8. Wystawienia certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz udostępnienia materiałów ze szkoleń na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie Administrator przetwarza dane niezbędne do wykonania umowy, zgodnie z przedstawioną ofertą, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 4. Odbiorcy udostępnionych danych

  Dane mogą zostać udostępnione przez Administratora:

  1. podmiotom prowadzącym obsługę księgowo – finansową oraz działalność pocztową lub kurierską;
  2. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów oraz trenerom, w zakresie przeprowadzenia szkoleń,
  3. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych oraz bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (np. usługi hostingowe, platformy reklamowe [w szczególności Google Ads]).
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

  Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. Oznacza to, że chcąc skorzystać z naszych usług (m.in. szkoleń, audytów, wsparcia przy wdrożeniu RODO) Użytkownik musi podać swoje dane osobowe. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług. Użytkownik kontynuując korzystanie ze strony Administratora wyraża zgodę i akceptuje niniejszą Politykę Prywatności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 6. Przekazywanie danych do państw trzecich

  Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft.

 7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowane) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

 8. Pliki Cookies

  W ramach wykonywanych czynności i poprawnego funkcjonowanie strony korzystamy z plików Cookies (dalej: „Ciasteczka”) w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszej stronie jak również podejmujemy działania remarketingowe. Szczegółowy opis zastosowania i wykorzystania Ciasteczek dostępny jest poniżej (Polityka Cookies).

 9. Odnośniki do innych stron

  Na naszej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko działalności edu-consulting (consulting.edu.pl).

 10. Zmiany w Polityce Prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii Internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu Internetowego. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

 11. Bezpieczeństwo danych

  Dokładamy wszelkich starań, by posiadane przez nas dane były prawidłowe i aktualne, chronimy Pana/Pani dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy poziom bezpieczeństwa i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 12. Postanowienia końcowe

  Zgodnie z zasadą prawidłowości, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.