KIEROWCY 🚍
Odstępstwa w zakresie CZASU PRACY i KWARANTANNY. 

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało komunikat dotyczący wprowadzenia odstępstw w zakresie CZASU PRACY KIEROWCÓW (dot. przepisów art.6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006) wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. 

Odstępstwa stosuje się od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.⏱⌛️
Zgodnie z tymi odstępstwami:
⚡️ dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1),
⚡️ tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3),
⚡️ łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
⚡️ po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku🛌.”

KIEROWCY prowadzący pojazdy samochodowe W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, SĄ ZWOLNIENI z odbycia OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY🏠, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

https://www.gov.pl/…/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwaranta…https://www.gov.pl/…/odstepstwa-w-zakresie-czasu-pracy-kier…